2015. március 16., hétfő

Zalai dombság

 És az ő szépségei

 Erdőbirtokosságunk nagybecsű vezetői ismét kiparcellázták a terepet, ahol megszedhetjük a következő télvíz idején felhasználandó tüzelőanyagot. A történethez tartozik, hogy kicsiny falunkhoz közel 2000 Ha erdőterület tartozik, mely változó aranykorona mértékben oszlik meg az erdőbirtokosság tagjai közt. És annak mennyisége szerint szedhetjük a minden évben valahol kitermelt, vagy egészségügyileg gyérített erdőterület maradványait.  Íme - 


Bár szép tavaszi, napsütéses időt jósoltak, nem jött be. Helyette volt olyan szél, hogy úgy nézett ki a képünk, mintha a kora tavaszi Nap megégette volna. Meg a szemünk úgy telement porral, egyebekkel, hogy másnap tiszta csipa voltam reggel ébredéskor. :D
És végül két kép bizonyosságul, hogy dolgoztunk is valamicskét azér'.Legalábbis ketten dolgoztak, míg én fotózgattam...


2015. március 11., szerda

Imikék

Bár ma pont trutymó üdő vót, azér' megosztom a hétvégi hangulatjavító képeimet, amiket a brendnyú telefonomma csinyátam vót.


Kis Imikék má gyünnek, oszt győjtik, amit tunnak.